Зар нэмэх

ЗОРИУЛСАН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТЭЙ

Утас: 376578907345
Үнэ: 0
ҮЗСЭН: 44
3% багатай хүүний түвшинтэй богино, урт хугацааны богино хугацааны мөнгө хэрэгтэй юу? Бизнесийн зээл, хувийн зээл, орон сууцны зээл, автобусны зээл, оюутны зээл, өрийн нэгтгэсэн зээлийг санал болгодог. Таны зээлийн оноо ямар ч байсан. Дэлхий даяар олон тооны үйлчлүүлэгч нарт санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд бид баталгаатай байдаг. Манай уян хатан зээлийн багцуудаар зээлийг боловсруулж, зээлдэгчдэд аль болох богино хугацаанд шилжүүлэх, зөвлөгөө авах, санхүүгийн төлөвлөлттэй холбоо барина уу. Хэрэв танд хурдан зээл хэрэгтэй бол бидэнтэй холбоо бариарай: ahmedalim232@gmail.com