Зар нэмэх

Санхүү, татварын цогц үйлчилгээ

Утас: 77108904 89918908
Үнэ: 0
ҮЗСЭН: 44
#Үйл_ажиллагааны_чиглэл: - Татварын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх - Татварын тайлан гаргах - Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх санхүүгийн тайлан гаргах - Татварын алба болон холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах - Татварын эрсдэлийг тооцох - Татварын хяналт шалгалтанд бэлдэх #Аудит_Баталгаажуулах_Үйлчилгээнд: - Санхүүгийн тайлангийн аудит, баталгаажуулах - Санхүүгийн тайлангийн нягтлах гэрээт ажил