Зар нэмэх

Хуулийн зөвлөгөө өгч таны эрх ашгийг хамгаална

Утас: 99052913
Үнэ: 40000-50000
ҮЗСЭН: 206
Эрүү, иргэн, захиргаа, арбитрийн хэрэг маргаанд эрх зүйн туслалцаа үзүүлж, таны зөрчигдсөн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалж өмгөөлөгчөөр оролцож ажиллана. Утас: 91916045, 99052913, 95228233