#102859 Чадварлаг баг хамт олон байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ чанартай хийж гүйцэтгэнэ

2022/09/15 11:50

1

  • Чадварлаг баг хамт олон байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ чанартай хийж гүйцэтгэнэ
Зарын дэлгэрэнгүй
• Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
• Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө
• Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр
• Химийн бодисын ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, эрсдлийн үнэлгээ
• Уурхайн хаалт, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт

www.Zarsonin.mn сайт танд зар сурталчилгаа байршуулах санаанд оромгүй уян хатан боломжийг санал болгож байна

Холбогдох утас: (+976) 9861-5050